Microsoft Office 365 Lietuvos mokykloms nemokamai

Pažangios technologijos moderniam mokymuisi nuotoliniu būdu!

Nuotolinis mokymas su Microsoft TEAMS pasiekiamas visiems

TEAMS programos panaudojimas mokinių nuotoliniam mokymui:

 • Vaizdo (HD) ir garso konferencijos;
 • Failų bei nuorodų dalinimasis realiu laiku su visais pokalbio dalyviais;
 • Mokinių suskirstymas į klases bei grupes;
 • Bendradarbiavimo erdvė, leidžia vykdyti projektinius darbus pokalbio metu;
 • Galimybė demonstruoti bet kurio pokalbyje dalyvaujančio mokinio ar mokytojo kompiuterio ekraną;
 • Galimybė įrašyti vaizdo pokalbius (pamokas). Peržiūrėti įrašus mokiniui patogiu laiku.

Microsoft Office 365 A1 nemokamai gali naudoti visi mokyklos bendruomenės nariai – administracija, mokytojai, mokiniai, pagalbinis personalas.

Microsoft Office 365 (A1 planas) paslaugų paketą sudaro:

 • Žiniatinklyje veikiančios Microsoft Office programos: Word, Excel, PowerPoint, OneNote ir Outlook;
 • Žiniatinklyje veikiančios Microsoft tarnybos: Exhange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Stream, Flow, PowerApps, School Data Sync, Yammer;
 • OneNote, Teams kompiuterio versijos.

Kokį rezultatą mokykla pasieks po Office 365 integracijos įstaigoje:

 • Visi organizacijos nariai bus identifikuoti, vartotojus galima skirstyti į grupes taip palengvinant jų pasiekiamumą ir komunikavimą.
 • Mokytojai turės galimybę nuotoliniu būdu kokybiškai vesti pamokas;
 • Bus integruota vieninga dokumentų bei elektroninio pašto IT struktūra;
 • Bendruomenė galės tobulinti įstaigos procesus išnaudojant Microsoft debesų paslaugos Office 365 A1 plane esančias tarnybas.

Microsoft Office 365 jau pasiekiamas ranka. Ką gaus Jūsų mokykla:

Visi bendruomenės nariai gaus šias paslaugas:

 • Bendravimo ir bendradarbiavimo įrankį – Microsoft TEAMS;
 • Elektroninį paštą;
 • Dokumentų saugyklą debesyje;
 • Pilną Office programų paketą bei visas kitas A1 plane esančias tarnybas tokias, kaip Teams, Sway, OneNotem, Forms ir kt.

Elektroninis paštas kiekvienam

Kiekvienas mokytojas ir mokinys turės talpią (50 GB) darbinę pašto dėžutę  su vienoda adreso galūne. Pavyzdžiui:  vardas.pavarde@jusumokykla.lt arba direktore@jusumokykla.lt.

 • Mokykla laiškų siuntimui galės nustatyti vidines taisykles;
 • Galimybė akimirksniu išsiųsti laiškus daliai ar visiems mokyklos nariams.
 • Atitiksite bendrą duomenų apsaugos reglamentą BDAR;
 • Mokytojai galės dalintis savo užimtumu kalendoriuje.

El. paštas, kalendorius, kontaktai – vienoje vietoje
Efektyviai dirbkite su el. paštu, kalendoriumi, kontaktais, užduotimis ir kt. – kartu ir vienoje vietoje. „Office 365“ integravimas leidžia bendrinti priedus tiesiai iš „OneDrive“.

Dokumentų saugykla kiekvienam

 • Kiekvienas vartotojas gaus 1 TB talpos dokumentų ir failų saugykla „debesyje“;
 • Dokumentų saugojimui ir prieinamumui bus sukurtos vidinės taisyklės;
 • Bus galima saugiai dalintis ir bendrai naudoti dokumentus su kitais vartotojais mokykloje ir už jos ribų;
 • Dokumentus galėsite pasiekti bet kuriuo metu iš bet kokio prietaiso.