Microsoft Office 365 Lietuvos mokykloms nemokamai

Pažangios technologijos moderniam mokymuisi nuotoliniu būdu!

Office 365 mokymai mokytojams

www.office365mokykloms.lt

Visiems įsidiegusiems Office 365 A1 planą mokymo įstaigoje siūlome akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui„.

Programos tikslas – ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją taikyti pažangų Microsoft Office 365 programų paketą, siekiant plėtoti jų nuostatas ir gebėjimus optimizuojant įstaigos darbo organizavimą ir, esant poreikiui, vykdant nuotolinį ugdymą ir ugdymąsi. Programa plėtoja klausytojo technologines ir profesines kompetencijas. Ji skirta bendrojo lavinimo įstaigų mokytojams ir administracijai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas vadovams ir darbuotojams, švietimo skyrių, švietimo centrų komandoms. Kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviai, baigę šią programą, mokės naudotis Office 365 programų paketo programomis Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, bus pasirengę kokybiškai organizuoti įstaigos administracinį darbą ir mokinių nuotolinį ugdymą.

Programos dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

I MODULIS

Pavadinimas. Microsoft Office 365 programų Teams, OneNote  pritaikomumas nuotoliniam ugdymui.  

Tikslas. Ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją taikyti pažangaus Microsoft Office 365 programų paketo įrankius Teams ir OneNote sklandžiam nuotolinio ugdymo organizavimui ir vykdymui.  

(9 val., iš jų 4 tiesioginio (nuotolinio kontakto) + 5 savarankiško darbo ir refleksijos). 

Kaina 350 EUR

II MODULIS

Pavadinimas. Microsoft Office 365 programos Teams pritaikomumas nuotoliniam ugdymui.  

Tikslas. Ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją taikyti pažangaus Microsoft Office 365 programų paketo įrankį Teams sklandžiam nuotolinio ugdymo organizavimui ir vykdymui. 

(4 val., iš jų 2 tiesioginio (nuotolinio kontakto) + 2 savarankiško darbo ir refleksijos).

Kaina 300 EUR

III MODULIS

Pavadinimas. Microsoft Office 365 programų Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint  pritaikomumas įstaigos saugiam informacijos valdymui ir komunikavimui.  

Tikslas. Ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją taikyti pažangaus Microsoft Office 365 programų paketo įrankius Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint   saugiam įstaigos informacijos valdymui ir komunikavimui. 

(9 val., iš jų 4 tiesioginio (nuotolinio kontakto) + 5 savarankiško darbo ir refleksijos). 

Kaina 350 EUR

IV MODULIS

Pavadinimas. Microsoft Office 365 programų OneNote ir Forms pritaikomumas nuotoliniam ugdymui siekiant stebėti, analizuoti ir fiksuoti mokinių pažangą. 

Tikslas. Ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją taikyti pažangaus Microsoft Office 365 programų paketo įrankius OneNote ir Forms mokinių nuotolinio ugdymosi pažangos stebėjimui, analizei ir fiksavimui. 

(9 val., iš jų 3 tiesioginio (nuotolinio kontakto) + 6 savarankiško darbo ir refleksijos). 

Kaina 300 EUR

V MODULIS

Pavadinimas. Microsoft Office 365 programų  Word, Excel, PowerPoint kokybiškas valdymas – skaitmeninio raštingumo pagrindas. 

Tikslas. Siekiant kokybiško skaitmeninio raštingumo, ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų įgūdžius dirbant su pažangaus Microsoft Office 365 programų paketo įrankiais Word, Excel, PowerPoint.

(9 val., iš jų 3 tiesioginio (nuotolinio kontakto) + 6 savarankiško darbo ir refleksijos). 

Kaina 300 EUR